Koolstof Cleaning Machine

Is uw machine efficiënt voor zowel Diesel als voor Benzine motoren?

Ja, ze is efficiënt voor alle verbrandingsmotoren (ontploffingsmotor)

Dient er in ieder geval een oliewissel te gebeuren na een behandeling?

Nee, een oliewissel is niet strikt noodzakelijk. Eén van de voornaamste effecten is het vrijmaken van koolstof van de segmenten, hierdoor verkrijgen ze hun originele elasticiteit met een betere afdichting tot gevolg. Er is dus minder samenvloeiing van residuen in de olie. Desalniettemin is een oliewissel steeds welkom.

Is het noodzakelijk om een preventieve behandeling uit te voeren?

Sommige motoren zijn gevoeliger aan interne vervuiling zoals bijvoorbeeld sommige motoren met directe injectie. Het is bijgevolg aangewezen om een behandeling te doen om de 30.000 km.

Stockeert de Machine waterstof en is er een risico op ontploffing?

Nee. Ze produceert waterstof a rato van 750 en 1.500 liter/uur in functie van de capaciteit van de te behandelen motor. Veiligheidsvoorzieningen stoppen onmiddellijk de productie van waterstof wanneer de motor stilvalt of bij abnormale temperaturen.

Kan de chemische reiniging worden uitgevoerd los van de waterstof behandeling?

Nee, wij adviseren met aandrang van de twee processen samen uit te voeren gezien het waterstof de vrijgekomen residuen door de chemische cleaning onmiddellijk helpt te verbranden.

Is de FH Carbon machine mobiel, en wat is noodzakelijk om ze te laten functioneren?

Gezien de Machine uitgerust is met wieltjes is ze gemakkelijk verplaatsbaar. Ze wordt aangesloten op 220V of 380V in functie van het gevraagde waterstof debiet, en heeft nood aan perslucht in geval dat de optie “chemische cleaning” aanwezig is om de verstuiver aan te drijven.

De Machine beschikt over 4 onafhankelijke reservoirs
Eén voor het gedistilleerd water, één voor stadswater, een derde genoemd “bubbler” die Diesel bevat, en een vierde die chemisch product bevat voor toestellen die met deze optie zijn uitgerust.

Kan de Machine autonoom functioneren ?

Ja, want ze is uitgerust met de nodige veiligheidscontrolesystemen. Eénmaal geïnstalleerd gebeurt de behandeling zonder externe opvolging. De behandelingsduur wordt op vraag bij aanvang ingesteld.

Tech’NC

Wat zijn de afmetingen van de ingebouwde kit?

55cm x 50cm x 16cm en een kleine doos die de elektronische sturing bevat.

Wordt de Tech’NC goedgekeurd door de constructeurs ?

Er is geen enkele reden om het gebruik ervan te verbieden. Het is een niet intrusieve accessoire die geen enkele originele parameter van de constructeur wijzigt.

Hoe en waarom is waterstof heilzaam?

ER zijn 2 grote voordelen verbonden aan het gebruik van waterstof

  1. Door zijn explosievere en snellere verbranding, aan een hogere temperatuur, veroorzaakt waterstof een completere verbranding. Dit verminderd de niet verbrande gassen en bijgevolg het brandstofverbruik. Een groter aantal “fijne stofdeeltjes” en andere schadelijke gassen worden verbrand aan verschillende toerentallen en gebruik van de motor.
  2. Waterstof heeft een reinigend effect vanwege het verbranden aan zeer hoge temperatuur (2600°C) maar gedurende een zeer kort tijdstip. Deze ontploffing pyrolyseert de koolstofpartikels en onthecht ze van de segmenten, kop van de zuiger, klepzittingen alsook van alle leidingen van de uitlaat. Het reinigen gebeurt ook ter hoogte van de katalysator, de FAP (partikel filter en EGR klep of simpele uitlaat). De motor wordt proper gehouden en is bijgevolg dubbel minder vervuilend.
Wat zouden mogelijke negatieve gevolgen zijn van gebruik van waterstof?

Een vochtig waterstof kan mogelijk een voortijdige corrosie veroorzaken van de betrokken onderdelen en de geëvacueerde koolstofdeeltjes kunnen zich vermengen met de waterdeeltjes en op die manier een pap vormen die de partikelfilter filter verstopt.

Onze producten zijn  uitgerust met een dubbel systeem van purificatie van de gassen ten einde dit risico volledig uit te sluiten. Mocht de productie van waterstof worden verder gezet bij niet draaiende motor zou de accumulatie van het gas een ontploffing kunnen veroorzaken, echter beperkt tot de leidingen van de inlaat. Vandaar hebben wij veiligheidsvoorzieningen en een elektronisch beheer ingebouwd die alle productie van waterstof uitsluit vanaf dat de motor wordt stilgelegd.

Functioneert de Tech’NC op alle soorten motoren, ongeacht het type brandstof of cilinderinhoud?

Ja, maar de investering zal extra rendabel zijn bij hoog verbruik en wanneer er veel kilometers worden afgelegd.

Is er een garantie voorzien op de Tech?

De Tech wordt gedekt door een garantie voor alle schade op de Tech zelf, schade aan de motor en zelfs de schade aan derden ten bedrage van 1.5M€ per schadegeval. Er is dus geen enkel financieel risico te opzichte van de Tech

Tech’NC en Koolstof Cleaning Machine

Hoe op het spoor komen of de investering rendabel zaal zijn?

Wij maken met u de berekening van het rendement op de investering, op basis van werkelijke en realistische cijfers.

Dienen wij de volledige investering te betalen bij levering?

Nee, wij kunnen naar keuze een formule van aankoop of leasing aanbieden via onze partner. U kan eveneens de investering financieren bij uw bank. Wij begeleiden u bij uw keuze en bij de afhandeling ervan.

Contact
Tech NC – Europe 6, rue Louis de Geer | 1348 Louvain-la-Neuve | Belgium e-mail: contact@technc-europe.com Tel: +32 498 52.38.37